Trykk for å hoppe til innholdet
fotografi av voksen hånd som holder i en barnehånd

Barn og døden

Publisert

Alle barn vil før eller siden oppleve at noen de er glad i dør. Mange foreldre er usikre på hvordan de skal snakke om døden med barn. Alle barn er ulike og det finnes like mange tilnærminger som det er barn, du som forelder kjenner barnet ditt best. I følge psykolog Atle Dyregrov er det viktig å snakke om sorgen.

Vi har noen gode boktips som kan åpne for samtaler. Døden er et skummelt tema og mange foreldre gruer seg til å ta samtalen, men i bøkene kan man konkretisere og ufarliggjøre temaet. De siste årene har det blitt utgitt flere norske barnebøker som omhandler døden. De har litt ulike innfallsvinkler, alt fra poetisk til mer konkret om kreft.

Ønsker du å lese mer om barn og sorg, har Barne, undoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med psykolog Atle Dyregrov laget et hefte du kan lese på Bufdir sin nettside.