Trykk for å hoppe til innholdet
Bibliotekar som bærer bøker

Glem sommerkroppen, tren lesemusklene i stedet

Publisert

Sommeren er en tid hvor barn leser mindre enn ellers i løpet av året. To måneder fri fra skolen gjør at lesemusklene blir slappe og dvaske.

Dette fenomenet er det forsket så mye på, at det har et eget navn på engelsk "Summer Reading Loss". I følge Møreforsking og Høgskolen i Volda, som forsker på lesing, går det spesielt hardt utover svake lesere. De svake leserne får et spesielt langt tilbakeskritt etter sommerferien, mens de lesesterke tåler leseoppholdet bedre. Det gjør at spriket mellom disse gruppene blir enda større etter sommerferien.

Møreforsking og Høgskolen i Volda har sett nærmere på hvilken effekt bibliotekenes lesekampanje Sommerles.no har på barns leseferdigheter. Forskningen deres viser at barn som deltar på Sommerles.no "taper svært lite lesekompetanse over sommaren, medan born som ikkje deltek taper vesentleg meir. Vi meiner difor at Sommerles.no er ein nyttig ressurs for barneskulene i Norge."

Hurra, sier vi! Da er det altså bare å melde barna på Sommerles! Ikke bare skaper det leseglede, men det skaper også sterkere lesere.

Sommerles er en lesekampanje for barn i 1. - 7. klasse. Målet er å lese så mye som mulig i løpet av kampanjeperioden (1. juni - 31. august), og å samle poeng slik at man kan hente ut premier på sitt lokale bibliotek.