Trykk for å hoppe til innholdet

Om bokåret 2019

I år er det Nasjonalt bokår. Men hva betyr Nasjonalt bokår?
For 500 år siden ble det for første gang utgitt to trykk på norsk, og det er i seg selv grunn til å feire. I tillegg til dette jubileet, er Norge gjesteland på årets bokmesse i Frankfurt. Det betyr at norsk litteratur vil bli viet en egen paviljong på 2300 kvm på årets bokmesse, der norsk litteratur blir vist frem til hele verden. I tilknytning til det å være gjesteland på bokmessen i Frankfurt, vil det være flere kulturelle og litterære arrangementer i norsk regi rundt om i hele Tyskland i 2019.

I anledning bokåret, har Nasjonalbiblioteket delt ut til sammen 27 millioner kroner til arrangementer rundt om i landet. Disse pengene skal brukes til å formidle leseglede gjennom hele 2019.

bokåret05

Skedsmo bibliotek var ett av de bibliotekene som var så heldige å få tildelt 250 000 kroner i midler fra Nasjonalbiblioteket. Disse midlene skal brukes på arrangementer i biblioteket, en kampanjeside for bokåret og oppstarten av en ny podcast; Lommeboka.

For å holde en rød tråd gjennom bokåret, har vi valgt å fokusere på temaet oppvekst gjennom 2019. Oppvekst er noe vi alle har et forhold til, og svært mye av litteraturen handler om dette temaet. Verdens bokdag den 23. april er sentral i Skedsmo biblioteks feiring av bokåret. Denne dagen vil det være arrangementer fra formiddag til kveld, for barn, ungdom og voksne. Det vil bli tospråklig fortellerstund med Fortellerhuset, foredrag for ungdom med forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson og kveldsarrangement for voksne der bibliotekarene forteller om de beste bøkene de har lest.

For å lade opp til og roe ned fra Verdens bokdag, har vi hatt flere arrangementer i tilknytning til Verdens bokdag, og det vil komme flere spredt utover hele 2019.
I vinterferien var det Morsmålsdagen, og bibliotekets personale hadde tospråklig fortellerstund i samarbeid med forfatter Hamide Mirzad. Vi har hatt foredrag og filmvisning med den prisbelønnede filmskaperen Margreth Olin, der hun fortalte om og viste filmen Barndom. Nytt i biblioteket i år er Litterært pusterom, som bygger på idéen om såkalt shared reading. Litterært pusterom er ett arrangement for voksne. Man leser en novelle og ett dikt som er valgt ut på forhånd, og samtaler seg gjennom teksten.

På verdens poesidag 21. mars, tok to bibliotekarer med seg bøkene ut til barnehager i kommunen og presenterte dikt og eventyr fra flere land. Dette var for å lade opp til den tospråklige fortellerstunden på Verdens bokdag. Sammen med barna skrev bibliotekarene også et dikt.

Bokåret 2019 skal formidle leseglede. Derfor vil du i bibliotekets lokaler kunne se nye og annerledes utstillinger i løpet av året. Her vil vi stille ut bøker som har oppvekst som tema, det være seg norsk og utenlandske romaner, dikt, noveller med mer.

bokåret06

Et viktig mål for Skedsmo bibliotek under bokåret, er å gjøre biblioteket tilgjengelig der du er. Det betyr at vi vil skrive artikler og presentere for eksempel diktene fra verdens poesidag, vi vil formidle litteratur i forbindelse med arrangementene i biblioteket og komme med lesetips i forbindelse med disse. Vi vil også få opp vår helt egen podcast; Lommeboka, der vi som jobber på biblioteket vil diskutere og snakke om litteratur som har gjort inntrykk på oss, og som vi ønsker at flere skal ta glede av.

Vil du lese mer om bokåret, de første norske trykkene og hva det betyr å være gjesteland på bokmessen i Frankfurt?

Det kan du gjøre på Nasjonalbibliotekets side om Bokåret 2019.

Hos Kulturrådet kan du lese om de første norske trykkene.

Og her er Norwegian Litterature Abroad (NORLA) sin prosjektside om bokmessen i Frankfürt.

bokåret-2019-logo